Betaalbaar zelfstandig wonen.

Woonruimte is schaar en vaak duur. We leven steeds langer en willen ook langer zelfstandig wonen. Soms noodgedwongen, want we moeten steeds vaker onze eigen boontje doppen door de kanteling van onze samenleving van centraal naar decentraal. Niet iedereen heeft een sociaal vangnet waar hij of zij op terug kan vallen. Coöperatieve organisatievormen ontstaan om deze zoektocht van onderaf vorm en inhoud te geven. We zijn daarbij vooral op zoek naar vitaliteit, een prettige sociale leefomgeving en een plezierige woning voor jong en oud. De vraag naar middeldure huurwoningen is groot, onder gezinnen, starters en ouderen. Daarom stimuleert SamenLeven Nederland de bouw en exploitatie op lange termijn (50 jaar en meer) van hoogwaardige flexibel te gebruiken nieuwbouwwoningen. Ons nieuwste duurzame woongebouw komt in de Spoorzone van Delft. Interesse?

Je geld blijft van jou

Je kunt € 50.000 investeren in één van onze woonprojecten. Per woonproject wordt er een wooncoöperatie opgericht. Een wooncoöperatie is een vereniging waarvan de leden de ontwikkeling, bouw en het beheer van de woningen regelen. De wooncoöperatie is eigenaar van de woningen, de leden zijn lid en huren hun woning van deze coöperatie. In plaats van een eigendomsrecht, hebben de leden een woonrecht dat de wooncoöperatie hen verschaft. De leden zijn gezamenlijk eigenaar van de woningen en daarmee ook verantwoordelijk voor de woningen. Verhuis je of zie je af van je toekomstig woonrecht dan krijg je jouw € 50.000 weer terug.

Vragen over coöperatief wonen

  1. Wat komt er kijken bij het oprichten van een wooncoöperatie?
  2. Wie weet er meer van coöperaties?
  3. Hoe richt ik een wooncoöperatie op?
  4. Kun je wonen en zorg in een coöperatie combineren?
  5. Kom ik in aanmerking voor een hypotheek?
  6. Ik heb een koopwoning, is het slim om af te lossen en in een coöperatieve huurwoning te investeren?
  7. Wat zijn de voordelen van coöperatief wonen?
  8. Wil je liever gewoon kopen? Kijk dan hier eens.
wonen_1170707221.jpg
190618 Samenleven infographic wonen v4.jpg

Lagere huur door gestapelde financiering

Over het bedrag dat je hebt ingelegd ontvang je ongeveer 3% rendement per jaar, dit wordt betaald door de wooncoöperatie uit de ontvangen huurgelden. Door de gestapelde financiering (zie boven) is het mogelijk de huren gematigd te houden, tussen sociale huur en duurdere commerciële huurprijzen in. Daardoor zijn deze duurzame woningen bijzonder aantrekkelijk om te huren voor zowel jong als oud. Het grootste voordeel van investeren in de wooncoöperatie is dat het een woonrecht oplevert. Dat recht is direct of in de toekomst te gebruiken.

Rol SamenLeven Nederland

SamenLeven Nederland zoekt plekken waar kleinschalige, duurzame woonprojecten ontwikkeld en gerealiseerd kunnen worden. Leden van SamenLeven kunnen inschrijven op deze projecten, leden van de wooncoöperatie worden automatisch lid van SamenLeven. Verder ondersteunen wij wooncoöperaties betaalbare huurwoningen, met gemeenschappelijke voorzieningen, te realiseren naar de wensen van de leden van de wooncoöperaties. Bij gemeenschappelijke voorzieningen kun je denken aan elektrische deelauto's of scooters, zonnepanelen, gemeenschappelijke (buiten)ruimte en zorg. Houdt de projecten- en actualiteitenpagina in de gaten voor nieuwe woonprojecten.

Lees ook de veelgestelde vragen over wonen.