Achtergrond

We bewegen van welvaart naar welzijn, van bezit naar gebruik. Mensen streven naar meer autonomie, zelfvoorziening en nabijheid. Ze moeten en willen zelf regie voeren over de kwaliteit van hun leven, nu en in de toekomst. Organisaties op gebied van wonen&zorg, pensioen, energie en levensmiddelen staan voor de uitdaging de toekomst van onderaf vorm te geven en zichzelf te plooien naar nieuwe maatschappelijke tendensen.

Kleinschalige initiatieven

Het vertrouwen in grote instituties is laag en mensen gaan zelf op zoek naar kleinschalige alternatieven dichtbij, zeker in crisistijd. Het aantal initiatieven die bijdragen aan de circulaire- en deeleconomie zijn talrijk. Bewustwording over maatschappelijke relevantie, klimaat en duurzaam ondernemen groeit. Ondersteunt door nieuwe technologieën stappen mensen zelf in het vacuüm, consumenten worden aanbieders.

Aantoonbare meerwaarde

Het gaat in de nieuwe economie om samenwerking met stakeholders uit verschillende sectoren. Wij denken dat SamenLeven een antwoord is op onze veranderende samenleving en bijdraagt aan een nieuwe economie en aantoonbare meerwaarde oplevert. Vanuit die gedachten bouwen we aan een platform waar we op een andere manier zorgen voor later, waar gedacht wordt vanuit het perspectief en beleving van het lid van de coöperatie en niet vanuit het perspectief van de verschillende aanbieders op het gebied van wonen&zorg, voedsel, mobiliteit en energie.

Regisseur van je eigen leven

Door de organisatie op te zetten in de vorm van een coöperatie heeft ieder lid evenveel zeggenschap en inbreng. Daarnaast hopen we dat de coöperatieve vorm ook bijdraagt aan een gevoel van gemeenschappelijkheid, zorgzaam zijn voor elkaar zodat ook een basisbehoefte als het hebben van sociale contacten, in strijd tegen eenzaamheid, geborgd wordt.

Marc Simon Visser, Tjandra Onken, Arnoud Ringelberg en René Schalk (v.l.n.r. op foto)

Oprichters en ontstaan

Ieder van ons was al bezig met nieuwe concepten vanuit zijn of haar eigen kleur, expertise, ervaring en drijfveer. Vanuit de overtuiging dat het totaal groter is dan de som der delen hebben we de handen ineen geslagen en het basisidee verder uitgewerkt. Wil je meer weten over wat ons drijft, kijk dan naar onze filmpjes.

SamenLeven is ontstaan uit het idee dat we gezamenlijk waarde kunnen creëren in een win-win-win situatie: voor jezelf, voor je directe omgeving en voor een duurzame toekomst.