Voor wie

Voor mensen met lef, die doorgaan waar anderen ophouden. Mensen die willen bouwen aan een alternatieve manier van pensioen, een gezonde leefomgeving EN die willen zorgen voor wat hen dierbaar is, nu en later. Voor mensen die helpen de hordes op ons pad te nemen en hun omgeving meesleuren in hun enthousiasme en daarmee hun steentje bijdragen aan de nieuwe economie.

Win-Win-Win

SamenLeven Nederland is een coöperatie voor zelfstandige ondernemers en eigenaren van kleine ondernemingen met als doel het anders organiseren van inkomen voor later na je AOW-leeftijd, passend bij jouw unieke situatie en persoonlijke levensloop. Samen investeren we in de ontwikkeling van de eigen regio. Daarmee versterken we de lokale economie, de eigen onderneming en voegen we waarde toe aan de samenleving. Deze projecten leveren rendement in geld op en in natura.

Voor wie grip wil houden op z'n eigen geld

Wij richten ons op kleine ondernemers, die hebben vaak nog geen inkomensvoorziening voor later. Wij bieden transparantie, nabijheid en direct eigenaarschap over het geld dat je investeert, over de doelen waarin je investeert, zodat je grip houdt op je eigen geld. Ook mensen die bijvoorbeeld als gevolg van carrièrebreuken, maximering van pensioenopbouw of verlofperiodes onvoldoende inkomen voor later hebben gespaard, kunnen lid worden van onze coöperatie. Vind je het een leuk initiatief en draag je het een warm hart toe, wordt dan ook vooral lid.

Echte zeggenschap over zijn/haar pensioen wil hebben

Door onze coöperatieve organisatievorm heb je, als lid van de coöperatie, maximale zeggenschap over bijvoorbeeld de projecten die belangrijk zijn voor jouw regio of over wat nodig is om jouw levensbehoeften voor nu en later te vervullen. Dat betekent ook dat het succes afhankelijk is van de inzet van de leden die de coöperatie vormen.

Omdenken

Het streven is niet om een zo groot mogelijke pot met geld te sparen maar om in je basisbehoeften voor later te kunnen voorzien. Dat kan doordat je zowel rendement in de vorm van euro’s ontvangt als in de vorm van rendement in natura. Daarmee kun je in je basisbehoeften voorzien.