Binnenvaart

ms ABACAB

100%
Project nummer PF0172
Sector Binnenvaart
Financiering MKB Lening
Risico classificatie !CP B2
Partner Weforsea B.V.
Doelbedrag 485000
Geinvesteerd 485000
Geinvesteerd 6,5
Rentevast / Looptijd 60
Einde inschrijving 69 dagen

Aanvullende informatie

Projectinformatie
De onderneming: Benny Bosma (1967) heeft alle nodige vaarbewijzen en certificaten/patenten en zal het 1.000 tons beunschip onder de nieuwe naam “ABACAB in de vaart brengen voor diverse partijen in de zand- en grindhandel en -winning en voornamelijk in Nederland varen.

Samenvatting:
  • Meerdere bevrachters hebben belang bij dit tonnage in hun vloot omdat 1.000 ton zeer courant is en goed inzetbaar voor zand- en grind vervoer.
  • LTV bij begin 91%, en daalt ca 10% per jaar. Realistische prognose, aanvaardbare financiële structuur.
  • Ervaren schipper
  • De risico's worden voor de investeerders op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie.


Het Doelbedrag is € 485.000

Het betreft een geldlening met annuïtaire aflossing gedekt door o.a. een eerste hypotheek op de ms ABACAP. De lening heeft een looptijd van 5 jaar (o.b.v. een aflossingsschema van 7 jaar). De rente is 6,50% per jaar. De lening voorziet tijdens de hele looptijd in een vast te ontvangen maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing. De lening zal gedeeltelijk afgelost worden gedurende de looptijd en na 5 jaar zal de leningnemer het pro-resto nog uitstaande bedrag van €168.876 herfinancieren of ineens aflossen.

Financiële onderbouwing:
Het bedrijfsplan is gebaseerd op een omzet van ca. € 360.000 op jaarbasis (in 45 vaarweken). De prognose geeft voldoende dekking voor de aflossingen en ruimte voor eventueel extra onderhoud en vervangingen aan boord mede gelet op de leeftijd van het schip. Voor de financieringsopzet geeft de bevrachterslening van €80.000 comfort. De 'loan-to-value' (LTV) van de financiering is bij aanvang 91% op basis van de koopprijs, en lager op basis van het taxatierapport.

Risicoclassificatie: !CP B2Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen:

Omgevingsfactoren: -Binnenvaart krimpt, vooruitzichten zijn matig. Noodzaak tot vergroenen.

Bedrijfs- en financiële risico's:- LTV bij begin 91%. Realistische prognose, aanvaardbare financiële structuur.

Management /Transparantie: - Ervaren schipper