Binnenvaart

ms Fiskkop II

100%
Project nummer PF0171
Sector Binnenvaart
Financiering MKB Lening
Risico classificatie !CP B2
Partner Weforsea B.V.
Doelbedrag 265000
Geinvesteerd 265000
Geinvesteerd 6
Rentevast / Looptijd 72
Einde inschrijving 70 dagen

Aanvullende informatie

Projectinformatie
De onderneming: Willem Groenia (1969) is binnenvaartondernemer en vaart sinds een 4-tal jaren op het ms Fiskkop. Door te investeren in een groter schip kan hij samen met zijn zoon nu en in de toekomst een goed inkomen verwerven en zijn onderneming verder uitbouwen. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het transport van zand en grind over de binnenwateren, voornamelijk in Nederland.

Samenvatting:
  • Willem Groenia wil investeren in een groter schip om vervolgens met zijn zoon te gaan varen en gezonde exploitatie in samenwerking met zijn bevrachter voortzetten..
  • LTV bij begin 91%. Resultaten verbeteren door groter laadvermogen en financiële structuur wordt sterker, conform realistische prognose
  • Ervaren schipper en binnenvaarondernemer
  • De risico's worden voor de investeerders op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie


Het Doelbedrag is € 265.000

Het betreft een geldlening met annuïtaire aflossing gedekt door o.a. een eerste hypotheek op de ms Leendert N. De lening heeft een looptijd van 6 jaar (o.b.v. een aflossingsschema van 6 jaar). De rente is 6,00% per jaar. De lening voorziet tijdens de hele looptijd in een vast te ontvangen maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing. De lening zal afgelost worden gedurende de looptijd.

Financiële onderbouwing:
Het bedrijfsplan is gebaseerd op een omzet van ca. € 293.000 op jaarbasis. Deze prognose geeft voldoende dekking voor de aflossingen en ruimte voor eventueel extra onderhoud en vervangingen aan boord mede gelet op de leeftijd van het schip. Voor de financieringsopzet geeft de inbreng van beschikbaar eigen vermogen €45.000 comfort. De 'loan-to-value' (LTV) van de financiering is bij aanvang 91% op basis van de koopprijs.

Risicoclassificatie: !CP B2Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen:

Omgevingsfactoren: - Volume binnenvaart groeit weer, prijzen staan nog onder druk. Noodzaak tot vergroenen.

Bedrijfs- en financiële risico's:- LTV bij begin 91%. Resultaten verbeteren door groter laadvermogen en financiële structuur wordt sterker, conform realistische prognose.

Management /Transparantie: - Schipper met ervaring