Binnenvaart

ms Bontekoe JR

100%
Project nummer PF0164
Sector Binnenvaart
Financiering MKB Lening
Risico classificatie !CP B3
Partner Weforsea B.V.
Doelbedrag 237500
Geinvesteerd 237500
Geinvesteerd 7,5
Rentevast / Looptijd 60
Einde inschrijving 76 dagen

Aanvullende informatie

Projectinformatie
De onderneming:Samen varen Caroline Roelofs (1975) en haar partner Boy Meijer, beiden ervaren schippers, al vele jaren op beunschepen en willen nu om de volgende stap te zetten met de onderneming Roelofs Shipping het beunschip ms Bontekoe JR kopen. De vaaractiviteiten richten zich voornamelijk op het vervoeren van spuitzand in Nederland voor Weidz Transport.

Samenvatting:
  • Gezonde exploitatiemogelijkheden in samenwerking met gespecialiseerde bevrachter, die ook een bevrachterslening geeft.
  • LTV bij begin is 88% marktwaarde. De verwachte resultaten zijn voldoende, met ruimte voor tegenvallers. Aanvankelijk bescheiden solvabiliteit kan snel ruim voldoende zijn.
  • Ervaren schipper
  • De risico's worden voor de investeerders op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie.


Het Doelbedrag is € 237.500

Het betreft een geldlening met lineaire aflossing gedekt door o.a. een eerste hypotheek op de ms Bontekoe JR. De lening heeft een looptijd van 5 jaar (o.b.v. een aflossingsschema van 10 jaar). De rente is 7,50% per jaar. De lening voorziet tijdens de hele looptijd in een te ontvangen maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing. De lening zal gedeeltelijk afgelost worden gedurende de looptijd en na 5 jaar zal de leningnemer het pro-resto nog uitstaande bedrag van €121.484 herfinancieren of ineens aflossen.

Financiële onderbouwing:
Het bedrijfsplan is gebaseerd op een omzet van ca. € 260.000 op jaarbasis. Deze prognose geeft voldoende dekking voor de aflossingen en ruimte voor eventueel extra onderhoud en vervangingen aan boord mede gelet op de leeftijd van het schip. Voor de financieringsopzet geven de derden leningen van €45.000 comfort, naast de eigen inbreng van €11.000. De 'loan-to-value' (LTV) van de financiering is bij aanvang 88% op basis van de koopprijs, en lager op basis van het taxatierapport.

Risicoclassificatie: !CP B3Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen:

Omgevingsfactoren: -Binnenvaart krimpt, vooruitzichten zijn matig.

Bedrijfs- en financiële risico's:- LTV LTV bij begin is 88% marktwaarde. De verwachte resultaten zijn voldoende, met ruimte voor tegenvallers. Aanvankelijk bescheiden solvabiliteit kan snel ruim voldoende zijn.

Management /Transparantie: - Schipper met ervaring.