Binnenvaart

ms Felicitas II

28%
Project nummer PF0163
Sector Binnenvaart
Financiering MKB Lening
Risico classificatie !CP B3
Partner Weforsea B.V.
Doelbedrag 253000
Geinvesteerd 71250
Geinvesteerd 8
Rentevast / Looptijd 60
Einde inschrijving 38 dagen
Investeer in dit project

Aanvullende informatie

Projectinformatie Felicitas II
De onderneming:Eugeniusz Pozniak (1961) is zijn hele werkende leven al actief in de binnenvaart en wil na vele jaren als ingehuurde schipper de stap zetten naar eigenaar/schipper en de Felicitas II kopen. De vaaractiviteiten richten zich op het vervoeren van granen en andere natuurlijke producten in de regio Noord-Duitsland, Nederland en België voor de bevrachter DVS

Samenvatting:
  • Gezonde exploitatiemogelijkheden in samenwerking met gespecialiseerde bevrachter, die ook een bevrachterslening geeft.
  • LTV bij begin is 105% marktwaarde. De prognose lijkt realistisch met enige ruimte voor tegenvallers mede gezien leeftijd van het schip; de cash flow lijkt voldoende maar de solvabiliteit blijft mager.
  • Ervaren schipper.
  • De risico's worden voor de investeerders op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie.


Het Doelbedrag is € 253.000

Het betreft een geldlening met lineaire aflossing gedekt door o.a. een eerste hypotheek op de ms Felicitas II. De lening heeft een looptijd van 5 jaar (o.b.v. een aflossingsschema van 10 jaar). De rente is 8,00% per jaar. De lening voorziet tijdens de hele looptijd in een te ontvangen maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing. De lening zal gedeeltelijk afgelost worden gedurende de looptijd en na 5 jaar zal de leningnemer het pro-resto nog uitstaande bedrag van € 128.608 herfinancieren of ineens aflossen.

Financiële onderbouwing:
Het bedrijfsplan is gebaseerd op een omzet van ca. € 265.000 op jaarbasis. Deze prognose geeft voldoende dekking voor de aflossingen en ruimte voor eventueel extra onderhoud en vervangingen aan boord mede gelet op de leeftijd van het schip. Voor de financieringsopzet geeft derden lening van €25.000 comfort, naast de eigen inbreng van €11.000. De 'loan-to-value' (LTV) van de financiering is bij aanvang 105% op basis van de koopprijs, en lager op basis van het taxatierapport.

Risicoclassificatie: !CP B3Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen:

Omgevingsfactoren: -Binnenvaart krimpt, vooruitzichten zijn matig. Noodzaak tot vergroenen.

Bedrijfs- en financiële risico's:-LTV bij begin is 105% marktwaarde. De prognose lijkt realistisch met enige ruimte voor tegenvallers mede gezien leeftijd van het schip; de cash flow lijkt voldoende maar de solvabiliteit blijft mager..

Management /Transparantie: - schipper met ervaring