Binnenvaart

ms Vaarwel

100%
Project nummer PF0151
Sector Binnenvaart
Financiering MKB Lening
Risico classificatie !CP B3
Partner Weforsea B.V.
Doelbedrag 385000
Geinvesteerd 385000
Geinvesteerd 7
Rentevast / Looptijd 60
Einde inschrijving 81 dagen

Aanvullende informatie

Projectinformatie
De onderneming:Gertjan van der Geest (1997) heeft ervaring opgedaan als aflosser op diverse schepen, en al enkele jaren toegewerkt naar de oprichting van zijn eigen bedrijf en de aankoop van een eigen schip. Hij heeft zijn oog laten vallen op motorbeunschip "Zwaluw", een 1.000 ton beunschip met gunstige afmetingen. De activiteiten van zijn eenmanszaak zullen bestaan uit het vervoeren van zand en grind voor de (wegen)bouw voor bevrachter Salka Handel & Transport.

Samenvatting:
  • Gezonde exploitatiemogelijkheden in samenwerking met ervaren bevrachter
  • Aanvankelijk LTV 100% en solvabiliteit van 14%, maar cashflow volgens prognose is voldoende, met ruimte voor tegenvallers
  • Schipper met enige ervaring, ondernemerskwaliteiten moeten nog blijken
  • De risico's worden voor de investeerders op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie


Het Doelbedrag is € 385.000

Het betreft een geldlening met lineaire aflossing gedekt door o.a. een eerste hypotheek op de ms Zwaluw. De lening heeft een looptijd van 5 jaar (o.b.v. een aflossingsschema van 10 jaar; de eerste 3 maanden zijn aflossingsvrij). De rente is 7,0% per jaar. De lening voorziet tijdens de hele looptijd in een te ontvangen maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing. De lening zal gedeeltelijk afgelost worden gedurende de looptijd en na 5 jaar zal de leningnemer het pro-resto nog uitstaande bedrag van € 201.897 herfinancieren of ineens aflossen.

Financiële onderbouwing:
Het bedrijfsplan is gebaseerd op een omzet van ca. € 270.000 op jaarbasis. De prognose geeft voldoende dekking voor de aflossingen en ruimte voor eventueel extra onderhoud en vervangingen aan boord mede gelet op de leeftijd van het schip. Voor de financieringsopzet geeft de eigen inbreng van €60.000 comfort. . De 'loan-to-value' (LTV) van de financiering is bij aanvang 80% op basis van de koopprijs, en lager op basis van het taxatierapport.

Risicoclassificatie: !CP B3Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen:

Omgevingsfactoren: -Binnenvaart krimpt, vooruitzichten zijn matig

Bedrijfs- en financiële risico's:- Aanvankelijk LTV 100% en solvabiliteit van 14%, maar cashflow volgens prognose is voldoende, met ruimte voor tegenvallers

Management /Transparantie: - Schipper met enige ervaring, ondernemerskwaliteiten moeten nog blijken