Binnenvaart

ms Rival

81%
Project nummer PF0141
Sector Binnenvaart
Financiering MKB Lening
Risico classificatie !CP B3
Partner Weforsea B.V.
Doelbedrag 157500
Geinvesteerd 128875
Geinvesteerd 7,5
Rentevast / Looptijd 60
Einde inschrijving 88 dagen
Investeer in dit project

Aanvullende informatie

Projectinformatie ms Rival
De onderneming: Het schipperspaar Francisca Wolffensperger (1963) en Jan Aarnoud Rouw (1963) varen sinds 2011 samen. Francisca wil met haar nieuwe onderneming de Ms Rival aankopen en gaan exploiteren. In samenwerking met de ervaren bevrachter Weidz Transport uit Hendrik Ido Ambacht gaan ze samen veevoer, granen, steenslag, zand of grind vervoeren in het vaargebied Nederland, België en Noord-Frankrijk.

Samenvatting:
  • Schipperspaar maakt herstart met aankoop ms Rival en werkt samen met ervaren bevrachter.
  • Samen varen ze al sinds 2011 en met hun jarenlange ervaring is dat een goed uitgangspunt voor een succesvolle exploitatie.
  • De LTV bij aanvang van ca. 85% zal gedurende looptijd van de lening door de aflossingen met ca. 10% per jaar dalen.
  • De risico's worden voor de investeerders op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie.


Het Doelbedrag is € 157.500

Het betreft een geldlening met lineaire aflossing gedekt door o.a. een eerste hypotheek op de ms Rival. De lening heeft een looptijd van 5 jaar (o.b.v. een aflossingsschema van 8 jaar). De rente is 7,5% per jaar. De lening voorziet tijdens de hele looptijd in een te ontvangen maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing.

Financiële onderbouwing:
Het bedrijfsplan is gebaseerd op een omzet van ca. € 160.000 op jaarbasis. Zowel de omzetten en de kosten zijn jaarlijks geïndexeerd. Deze prognose geeft voldoende dekking voor de aflossingen en ruimte voor eventueel extra onderhoud en vervangingen aan boord mede gelet op de leeftijd van het schip. In de financieringsopzet zit de lening van €30.000 van de verkoper, naast de eigen inbreng van €20.000. De 'loan-to-value' (LTV) van de financiering is bij aanvang 85%.

Risicoclassificatie: !CP B3Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen:

Omgevingsfactoren: -Binnenvaart krimpt, vooruitzichten zijn matig

Bedrijfs- en financiële risico's:- Plausibele en haalbare prognose, met ruimte voor tegenvallers

Management /Transparantie: - Ervaren Schipper