Shortsea Shipping

ms Waterway

100%
Project nummer PF0138
Sector Shortsea Shipping
Financiering MKB Lening
Risico classificatie !CP B3
Partner Weforsea B.V.
Doelbedrag 635000
Geinvesteerd 635000
Geinvesteerd 7
Rentevast / Looptijd 60
Einde inschrijving 55 dagen

Aanvullende informatie

Projectinformatie Waterway
De onderneming: Vader en zoon, Bert (1963) en Jan-Peter (1997) Hubach starten samen hun eigen onderneming Hubach Maritime Shipping B.V. Na de aankoop van de coaster ms Waterway zullen ze gaan opereren in de shortsea shipping sector met als vaargebied de Noordzee tot aan de Baltic. De Waterway is een (relatief) klein schip van 1450 DWT uit 1996. De bevrachting wordt door HMS ondergebracht bij Amasus Shipping BV uit Delfzijl.

Samenvatting:
  • Nieuwkomer werkt samen met ervaren bevrachter.
  • Management is nautisch ervaren maar moet zich als ondernemer nog bewijzen
  • Ms Waterway is een coaster met ruime mogelijkheden en zeer geschikt voor shortsea shipping
  • De risico's worden voor de investeerders op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie.


Het Doelbedrag is € 635.000

Het betreft een geldlening met lineaire aflossing gedekt door o.a. een eerste hypotheek op de ms Waterway. De lening heeft een looptijd van 5 jaar (o.b.v. een aflossingsschema van 15 jaar; de eerste 3 maanden zijn aflossingsvrij). De rente is 7,0% per jaar. De lening voorziet tijdens de hele looptijd in een te ontvangen maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing

Financiële onderbouwing:
Het bedrijfsplan is gebaseerd op een omzet van ca. € 650.000 op jaarbasis. Zowel de omzetten en de kosten zijn jaarlijks geïndexeerd. Deze prognose geeft voldoende dekking voor de aflossingen en ruimte voor eventueel extra onderhoud en vervangingen aan boord mede gelet op de leeftijd van het schip. Voor de financieringsopzet geeft de achtergestelde lening van €190.000 comfort, naast de eigen inbreng van €50.000. De 'loan-to-value' (LTV) van de financiering is bij aanvang 81%.

Risicoclassificatie: !CP B2Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen:

Omgevingsfactoren: - Pandemie, Brexit en stagnerende nichemarkt.

Bedrijfs- en financiële risico's:- Nieuwkomer werkt samen met bevrachter. Prognose: LTV bij start 81%, aansprakelijk vermogen 19%; verwachte resultaten lijken optimistisch maar ruimte voor tegenvallers

Management /Transparantie: - Management is nautisch ervaren maar moet zich als ondernemer nog bewijzen