Binnenvaart

Concordia

100%
Project nummer PF0132
Sector Binnenvaart
Financiering MKB Lening
Risico classificatie !CP B2
Partner Weforsea B.V.
Doelbedrag 60000
Geinvesteerd 60000
Geinvesteerd 7
Rentevast / Looptijd 48
Einde inschrijving 76 dagen

Aanvullende informatie

Projectinformatie Concordia
De onderneming: Lub van Veen (1963) is sinds september 2016 zelfstandig actief in de binnenvaart met zijn binnenvaartschip MS Concordia en heeft een vast contract bij zijn bevrachter Jogo Logistics uit Antwerpen. Hij wil de nieuwe brug van het schip en extra werkkapitaal financieren, naast het herfinancieren van het restant van de crowdfund lening uit 2016.

Samenvatting:
  • De jarenlange ervaring van Lub van Veen en goede relatie met de bevrachter is de basis voor een succesvolle exploitatie.
  • Combinatie van schip met kraaninstallatie om zelf te kunnen laden en lossen is voordeel.
  • In de sector geen tot geringe impact van corona tot nu toe.
  • De risico's worden voor de investeerders op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie.


Het Doelbedrag is € 60.000

Het betreft een annuïtaire geldlening gedekt door o.a. een eerste hypotheek op ms Concordia. De lening heeft een looptijd van 4 jaar. De rente is 7,0 % over de looptijd. De lening voorziet tijdens de hele looptijd een vast te ontvangen maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing.

Financiële onderbouwing:
Het bedrijfsplan is gebaseerd op een omzet van ca. € 120.000 op jaarbasis. Zowel de omzetten en de kosten zijn jaarlijks geïndexeerd. De omzetprognose geeft voldoende dekking voor rente en aflossingen en ruimte voor eventueel extra onderhoud en vervangingen aan boord mede gelet op de leeftijd van het schip. De 'loan-to-value' (LTV) van de financiering is bij aanvang 80%.

Risicoclassificatie: !CP B2Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen:

Omgevingsfactoren: - Overcapaciteit in binnenvaart, economische crisis door pandemie.

Bedrijfs- en financiële risico's:- Vast vervoerscontract tegen vast tarief geeft financiële stabiliteit aan kleine onderneming met beperkt weerstandsvermogen.

Management /Transparantie: - Ervaren schipper.