Meest gestelde vragen over Energie

shutterstock_325385081.jpg

Hoe kan ik investeren in energie?

Je koopt een deel van een zonnepark of een windmolen via SamenLeven. Dit deel is echt van jou. Als eigenaar krijg je daarom jouw deel van de opbrengsten. De opbrengst kun je gebruiken of verkopen. Voordat de bouw begint zijn er voldoende mensen nodig die een deel willen kopen. Bij kleine groepjes zonnepanelen, moet er €5.000 tot €10.000 bij elkaar gebracht worden. Gaat het om een windmolen, dan kan het wel een miljoen Euro zijn.

Als ik in energie investeer, wat krijg ik dan?

Als je bijvoorbeeld €100 hebt betaald en het hele bedrag was €10.000, dan heb jij 1/100ste deel van het zonnepark in bezit. Een klein deel van de maandelijkse opbrengsten wordt gebruikt voor onderhoud en administratiekosten, de rest wordt voor 1/100ste deel op jouw rekening bijgeschreven. Dit kunt je direct gebruiken om je energierekening te verlagen, of de energieopbrengsten verkopen aan anderen en het geld opzij zetten voor later.

Meest gestelde vragen over voedsel

shutterstock_108527423.jpg

Hoe kan ik investeren in voedsel?


Je kunt een bedrag van € 500 of € 1.000 investeren in een locatie waar voedsel wordt verbouwd. Dit bedrag is nodig om de akker te mogen gebruiken en voedsel te verbouwen. De man of vrouw die op de akker werkt wordt van een deel van de opbrengsten betaald. Direct na start van de deelname krijg je naar eigen keuze: jouw groente- en/of vleesabonnement. Afhankelijk van je eenmalige bijdrage krijg je een recht om wekelijks een kist met groente en/of vlees te halen, rechtstreeks van je eigen stuk land. De inhoud van de kist hangt af van wat er op de locatie voorradig is. Om een akker aan te kopen en te bewerken, zijn er minimaal 200 mensen nodig die mee willen doen.Als ik in voedsel investeer, wat krijg ik dan?


Groente, aardappelen en vlees waar jij en je gezin van kunnen leven. De prijs ervan is ongeveer hetzelfde als in de supermarkt. Alleen betaal je nu door middel van een eenmalige bijdrage. Je maakt een afspraak met de boer voor een afhaalmoment en hij of zij zorgt ervoor dat de spullen klaar staan. De inhoud van de kist wisselt al naar gelang het seizoen.

Meest gestelde vragen over wonen

shutterstock_730204513.jpg

Wat is een wooncoöperatie?

Niet te verwarren met een woningcorporatie. Een wooncoöperatie is een samenwerkingsverband van mensen dat zich richt op het realiseren van een betere en betaalbare woonsituatie voor elkaar. De leden regelen de ontwikkeling, bouw en het beheer van de woningen met elkaar. De woningcorporatie wordt vermeld in De Woningwet.

Hoe word je lid van een wooncoöperatie?

Lid worden van een wooncoöperatie kan op twee manieren: via SamenLeven Nederland of rechtstreeks via 1 van de wooncoöperaties waarin de leden van SamenLeven Nederland financieel investeren.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap van een wooncoöperatie?

Het grootste voordeel van het lidmaatschap is dat het een woonrecht oplevert. Dat recht is direct of in de toekomst te gebruiken. SamenLeven Nederland ondersteunt wooncoöperaties die betaalbare huurwoningen realiseren mèt zorg en gemeenschappelijke voorzieningen. Daardoor zijn deze woningen bijzonder aantrekkelijk om te huren wanneer je ouder wordt of bent. Maar daarnaast zorgen we altijd voor een goede mix van leeftijden binnen een appartementengebouw.

Zijn er voorwaarden aan het lidmaatschap van een wooncoöperatie?

Als je lid wordt, moet je de bereidheid en het enthousiasme hebben om samen met de andere bewoners zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van de woningen.

Mede daardoor kunnen de huren lager zijn en blijven dan gebruikelijk. Daarnaast moet iedere huurder een participatie kopen in de wooncoöperatie. Die participatie kun je weer verkopen als je verhuist. Gedurende de looptijd van deze participatie ontvang je rendement over je eigen participatie.

Kan SamenLeven Nederland voor mij een participatie kopen?

Ja, dat kan. Onder bepaalde voorwaarden verleent SamenLeven Nederland dan een participatie, waardoor je in staat bent lid te worden van een wooncoöperatie

Welke kosten zijn er?

Als lid van een wooncoöperatie koop je een participatie waarvan de hoogte varieert tussen € 30.000 en € 50.000. Over deze participatie ontvang je ongeveer 3% rendement per jaar.

Daarnaast betaal je iedere maand ca. € 900 huur. De huur wordt jaarlijks alleen met de prijsindex (CPI) verhoogd. Er zijn geen commerciële huurverhogingen, waardoor het wonen op den duur heel duur wordt.

Hoe komt de wooncoöperatie aan het geld om woningen te bouwen en onderhouden?

Het geld komt uit drie bronnen: via de bank, via de huurders en via SamenLeven Nederland.

De leden, de huurders, van de wooncoöperatie, betalen iedere maand maximaal ca. € 900 huur. Met dat geld kunnen zij de woningen onderhouden en rente en aflossing betalen.