Energietransitie

In 2020 zou 14 procent van alle in Nederland opgewekte energie uit hernieuwbare bron moeten komen: zon, wind, biomassa of waterkracht. Die verschuiving van fossiel naar duurzame energie noemen we de energietransitie. Deze transitie is een ingrijpend proces. Het is een geheel andere manier van energie produceren, distribueren en consumeren. Dat zal decentraal, schoon en van onderop gebeuren, consumenten die niet alleen energie afnemen, maar ook zullen leveren. Door te investeren in energie draag jij je steentje bij aan de energietransitie, een leefbaarder milieu en rendement voor jezelf, in geld of in de vorm van energie.

Levenslang ‘0’ op energierekening

Onze leden kunnen mee-investeren en ontvangen een financieel rendement op hun investering, maar ook de mogelijkheid rendement te ontvangen in natura, in stroom. Afhankelijk van de tijdshorizon waarvoor je kiest, kun je hierdoor levenslang ‘nul op jouw energierekening’ krijgen. Daarmee verlaag je de kosten van een belangrijke basisvoorziening: energie!


Koop een deel en draag bij

Je koopt een deel van een zonnepark of een windmolen via SamenLeven. Dit deel is echt van jou. Als eigenaar krijg je daarom jouw deel van de opbrengsten. De opbrengst kun je gebruiken of verkopen. Voordat de bouw begint zijn er voldoende mensen nodig die een deel willen kopen. Doe je mee dan draag je bij aan de energietransitie.

Vragen over investeren in duurzame energie voor nu en later

  1. Hoe werken zonnepanelen?
  2. Kan ik meedoen met zonnepanelen, maar niet op mijn eigen dak?
  3. Hoe kan ik besparen op mijn energierekening?
  4. Hoe kan ik bijdragen aan een beter klimaat?
  5. Hoe groot is jouw CO2-voetafdruk?
  6. Hoe kan ik gasloos mijn huis verwarmen?

Als ik in energie investeer, wat krijg ik dan?

Als je bijvoorbeeld €100 hebt betaald en het hele bedrag was €10.000, dan heb jij 1/100ste deel van het zonnepark in bezit. Een klein deel van de maandelijkse opbrengsten wordt gebruikt voor onderhoud en administratiekosten, de rest wordt voor 1/100ste deel op jouw rekening bijgeschreven. Dit kunt je direct gebruiken om je energierekening te verlagen, of de energieopbrengsten verkopen aan anderen en het geld opzij zetten voor later.

shutterstock_325385081.jpg