Antwoord op de coronacrisis = help jezelf èn elkaar!

Een nieuwe economische crisis dient zich aan. Geheel onverwachts, als gevolg van het coronavirus. Alles staat stil op een manier die ongekend is. We hopen nog dat het mee zal vallen, want ‘’onze economie staat er goed voor’’, zo probeert premier Rutte ons gerust te stellen. Maar hoe diep de crisis werkelijk wordt, weten we niet.

Uiteraard hebben we op dit moment vooral aandacht voor onze gezondheid en dierbaren en de moeilijke keuzes die we moeten maken.

Economie gaat niet alleen om geld, maar ook om welzijn en welbevinden

Maar intussen knaagt het. De eerste geluiden voor een intelligente ‘’open up’’ zijn hoorbaar. De economie moet weer gaan draaien. Aan de ander kant weten we dat de economische groei van de afgelopen jaren niet voldoende was voor ieders welzijn en welbevinden.

Midden-inkomensgroepen hebben gemerkt dat ze door de explosief gestegen huizenprijzen geen betaalbare woning kunnen vinden. Pensioenfondsen slagen er maar niet in om te herstellen van de klap die zij in 2008 hebben gekregen. Zelfs de combinatie van economische groei en goede rendementen konden de dreiging van pensioenverlagingen niet wegnemen. En economische groei gaat (of: ging?) steeds vóór het milieu en klimaat. De aarde warmt op, de CO2-uitstoot blijft stijgen en de biodiversiteit daalt. De gevolgen merken we ook in Nederland.

SamenLeven zet daarom in op investeren in basisvoorzieningen voor nu en straks

Kan het anders en kun je daar zelf iets aan doen? Ja, wij menen van wel. Hoe? Door gezamenlijk in basisvoorzieningen te investeren. Dat doen we in coöperatief wonen met zorg, in duurzame energie en mobiliteit, in biologisch voedsel bovendien. Dat kan in je eigen regio! Samen help je jezelf en anderen. Dat levert direct rendement op, in geld, maar ook in natura. Voor vandaag, morgen èn later. Daardoor kun je altijd in je basisbehoeften blijven voorzien, ook als het economisch tegenzit. Dat is goed voor jezelf en voor elkaar.


René Schalk-

Power.png

SamenLeven helpt midden inkomensgroepen aan een woning

Er gaat geen dag voorbij dat we niet over een tekort aan woonruimte horen. De ramingen lopen wat uiteen, maar er zouden tot 2040 ongeveer 1,5 miljoen woningen moeten bij komen; 75.000 per jaar dus. Vooral in de grote steden, aangezien daar de vraag het grootst is.

Wonen is helaas een business model voor marktpartijen geworden

Door het tekort aan woningen draait de marktwerking overuren. Beleggers, investeerders en pensioenfondsen, gevolgd door enthousiaste particulieren, investeren er op los. Helaas worden daarbij de belangen van de woningzoekenden over het hoofd gezien. Want de drang naar rendement heeft van wonen, dat ooit nog volkshuisvesting heette, een business model gemaakt. “Investeer nu in studentenhuisvesting en profiteer van een rendement dat kan oplopen tot wel 8%!” hoor je op Radio 1, terwijl de studenten kamerprijzen betalen van € 1.000 per maand voor 8m2.

€ 1.500 voor 40m2 is geen uitzondering meer

Lage en middeninkomens betalen hiervoor de rekening. Wie genoeg inkomen heeft, met name tweeverdieners, kan door de lage rentestand forse bedragen lenen bij de bank. Waardoor de totale schuldenlast van de Nederlanders inmiddels groter is dan die van voor de financiële crisis. Maar niemand die daar wakker van lijkt te liggen.

Kun je niet zoveel lenen? Dan ben je aangewezen op een huurwoning. Daar worden er veel van gebouwd. Helaas, vooral vrije sectorhuurwoningen, want die leveren veel geld op. Bijvoorbeeld New Orleans, in Amsterdam, dat in 2017 nog ophef veroorzaakte met ‘woningen’ van 40m2 voor € 1.475 per maand. Dat is inmiddels heel normaal.

Wooncoöperaties zijn de oplossing

Onderwijzers, verplegers, politiemensen, zelfstandigen, senioren, allemaal mensen met een modaal inkomen of iets daarboven, hebben het nakijken.

Is er een oplossing? Ja, die is er. Laat mensen met een middeninkomen het zelf doen. Richt wooncoöperaties op van betrokken leraren, politiemensen, senioren, verplegers en zelfstandigen. Zij worden gezamenlijk eigenaar van het gebouw waarin ze een woning huren. Met de juiste professionele ondersteuning kunnen zij prima volwaardige woningen van rond de € 1.000 huur per maand ontwikkelen èn beheren. Wat daar verder voor nodig is? Dat gemeenten hun grond niet aan de hoogste bieder van de hand doen. Dat er locaties beschikbaar komen speciaal voor wooncoöperaties, zodat zij niet met commerciële partijen hoeven mee te dingen (‘tenderen’). Een tender verliezen de beoogde wooncoöperaties namelijk altijd, want commerciële partijen hebben veel diepere zakken.

SamenLeven helpt door in wooncoöperaties te investeren

Ook is het nodig dat Nederlandse banken wooncoöperaties op gelijke wijze gaan behandelen als verenigingen van eigenaren door hypotheken te gaan verstrekken. In Duitsland gebeurt dat al, maar goed, daar bestaan sinds de jaren twintig van de vorige eeuw al ‘’Wohngenossenschaften’’, wooncoöperaties dus en die functioneren er prima. Banken werken er aan mee. Dat moet in Nederland ook kunnen, zeker als de leden eigen geld meebrengen, waar nodig aangevuld met crowdfunding door SamenLeven. Toegegeven, de rendementen zijn dan niet zo hoog als in de vrije sector, maar wat is belangrijker? Volkshuisvesting, dat mensen kunnen wonen of het riante business model voor investeerders die nu al goud geld verdienen?René Schalk-

Conferentie Nieuwe innovatieve woonvormen

17 februari 2020 - Rotterdam

Lessons learned, pitches, rondetafelgesprekken en een panelgesprek rond het thema van het realiseren van nieuwe woon- en woonzorgconcepten en het bouwen van levensloop geschikte woningen. Tevens vindt de ondertekening Langer Thuis Akkoord 2020-2025 plaats.

Nieuw! 33 middeldure huurwoningen Spoorzone in Delft

Leeuwenhoek Delft.jpg

Tekenen intentie-overeenkomst

Op 7 oktober is de intentie-overeenkomst met de gemeente Delft ondertekend voor de ontwikkeling van 33 middeldure huurwoningen die wooncoöperatie Leeuwenhoek i.o. wil realiseren. Namens de gemeente tekende wethouder Karin Schrederhof en namens de wooncoöperatie tekende Eric Amory en René Schalk.

33 betaalbare en duurzame huurwoningen

Samen ontwikkelen we 33 flexibel in te delen 3-kamer appartementen van ca 70m2 met een groene uitstraling, een gemeenschappelijke tuin en duurzame energievoorziening. Er is ruimte voor een aantal (elektrische) deelauto’s achter het gebouw. De huren blijven onder de € 1.000 per maand en stijgen alleen met de inflatie. Er is geen winstoogmerk.

Andere vorm van financiering

Het eigendom van de 33 huurwoningen komt in handen van de wooncoöperatie, waarvan de leden bestaan uit huurders. De financiering wordt deels verzorgd door SamenLeven Nederland. De coöperatie om ‘voor de levensduur van het complex’ deze betaalbare huurwoningen te beheren zonder winstoogmerk. De doelgroep zijn de middengroepen, zoals starters (eenouder-)gezinnen en ouderen met een inkomen tot circa 1,5 keer modaal. Vanuit SamenLeven Nederland roepen wij vooral ZZP-ers op lid te worden van deze coöperatie.

Wordt lid en ontvang direct rendement in geld en natura

ZZP-ers die interesse hebben om te investeren in deze woningen, krijgen een woonrecht voor nu en een eerlijk rendement om te voorzien in hun basisbehoeften voor later. Wil je dit ook en zie je het nut om dit samen met anderen te doen, dan is wooncoöperatie Leeuwenhoek i.o. een goede investering. Neem voor meer informatie contact op met René Schalk.

SamenLeven gaat investeren in duurzame energie in Zaltbommel

Samenleven-René-Schalk-en-Arnoud-Ringelberg-op-het-dak-van-Hitachi-Zaltbommel-1-300x164.jpg

(René en Arnoud op het dak van Hitachi, waar al 6200 zonnepanelen liggen)

Duurzame energie om bedrijventerreinen CO2 neutraal te maken. Daar zetten wij ons nu in Zaltbommel en omgeving voor in. Te beginnen met zonnepanelen op de daken van het bedrijventerrein de Wildeman. Samen met een aantal bedrijven investeren we in bedrijvenparken om die zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af te helpen. Het mooie is dat de investeringen die hiervoor worden gedaan, zowel ten goede komen aan de ondernemers als de bewoners van aangrenzende woonwijken.